05/09/2019 Dalibor Peřina

Zlínský geriatrický den se zaměří na celou řadu novinek

Na novinky z oboru geriatrie a kardiovaskulární oblasti se zaměří ve svém programu už čtyřiadvacátý Zlínský geriatrický den, pořádaný Krajskou nemocnici T. Bati. Konference je určená odborné lékařské veřejnosti, přednášky se uskuteční 5. září v prostorách Vzdělávacího komplexu Univerzity T. Bati.

„Jedním z klíčových faktorů prodlužujícího se věku je aplikace medicínských diagnostických a léčebných poznatků. Vyšší věk souvisí i s vyšším počtem chorob, kterých se nemocní dožívají. Cílem medicíny, zvláště geriatrie, je prodloužení schopnosti nezávislého života starších nemocných, posílení primární a sekundární prevence nemocí, ale i edukace laické veřejnosti a podpora sociálních služeb seniorům,“ řekl primář zlínské nemocnice Milan Forejtar ke konferenci, která je součástí vzdělávacích akcí odborné geriatrické společnosti.

Zlínský geriatrický den se i letos uskuteční za podpory společnosti HP TRONIC. „Rádi jsme podpořili aktivitu, která odborníkům umožňuje sdílet novinky z lékařských oborů a pomáhá s osvětou toho, jak zvyšovat kvalitu života starší věkové kategorie. Oblast péče o seniory podporujeme dlouhodobě, například prostřednictvím Alzheimercentra Zlín, které se specializuje na péči o klienty s Alzheimerovou chorobu a s ostatními typy demencí,“ prohlásila Martina Žáčková, mluvčí skupiny HP TRONIC, která konferenci s účastí špičkových českých geriatrů podporuje částkou 25 tisíc korun. „S obdivem je nutné pohlížet na nezdravotnické firmy, které si problém narůstající seniorské populace uvědomují. Proto si nesmírně vážíme, že společnost HP TRONIC konferenci podporuje,“ konstatoval Milan Forejtar

Přednášky jsou určené nejen pro geriatry, ale i specialisty a praktické lékaře. Součástí je i edukační program diabetologie, kardiologie včetně hypertenze, také pneumologická a nefrologická témata a nové poznatky v antikoagulační léčbě a syndromu demence. Kromě lékařů a ošetřovatelů se konference každý rok účastní také studenti zdravotnických škol.

Celostátní akci pořádá Centrum klinické gerontologie KNTB a je garantovaná Českou gerontologickou a geriatrickou společností. Letos program navíc zahrnuje workshop k 30. výročí založení geriatrického oboru v Krajské nemocnici T. Bati. V prostorách Vzdělávacího komplexu UTB se bude konat doprovodná výstava lékařských přístrojů, zdravotnické techniky, přípravků a farmaceutických preparátů.