Informační telefonní linku, na které pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje odpovídají na dotazy týkající se očkování proti covid-19, zprovoznil kraj 16. ledna. Původně sloužila především seniorům, kteří si nevěděli rady s registrací k očkování. Linka 577 043 770 je stále využívaná, proto bude sloužit zájemcům i nadále.

„Aktuálně evidujeme přibližně 50 telefonátů denně. Dotazy se týkají nejčastěji konkrétních očkovacích míst, proto jsme provoz linky poupravili. Od 1. června bude na informační lince k očkování hlasový automat. Stisknutím tlačítka 1 až 8 si volající bude moci vybrat konkrétní očkovací místo, na kterém vyřídí svůj požadavek nebo dotaz. Volba čísla 9 bude určena pro dotazy obecného charakteru k očkování, například jak se zaregistrovat, jak a kde stáhnout certifikát po očkování a podobně,“ uvedl Jiří Lučan, krajský koordinátor pro očkování proti covid-19.

Přehledné informace k očkování zájemci najdou také na stránkách Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/informace-k-ockovani-proti-covid-19-cl-5064.html