Centrální rezervační systém, přes který se mohou zájemci registrovat k očkování proti onemocnění Covid-19, se od pondělí 3. května otevřel akademickým pracovníkům českých veřejných a soukromých vysokých škol a také pečujícím osobám. K očkování se již dnes mohou registrovat všichni nad 55 let. Od středy 5. května se budou moci registrovat i zájemci od 50 let.

„Registr se otevírá dalším věkovým skupinám, a proto potřebujeme, aby se ti, kteří se již mohou očkovat, k očkování přihlásili co nejdříve. V očkovacích centrech je očkování rychlé a mohou se sem hlásit i ti, kteří na očkování čekají u svých praktických lékařů. Ti nemají, přes naše veškeré snahy, dostatek vakcín a další dodávky chodí nepravidelně. Pokud tedy chtějí být lidé rychle naočkovaní, stačí se registrovat na nejbližší očkovací místo,“ informoval hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Do očkovacích center jsou dodávány vakcíny Comirnaty od společností Pfizer a BioNTech. Jejich skladování a přeprava je náročná a vyžaduje teplotu až mínus 80 stupňů Celsia. Z toho důvodu praktičtí lékaři aplikují vakcíny Moderna a AstraZeneca, které jsou vzhledem ke skladovacím podmínkám vhodné k využití v ordinacích. Se zapojením praktických lékařů do očkování počítá Zlínský kraj i nadále. „Prosíme praktické lékaře o trpělivost, jejich chvíle ještě přijde. Očkování v očkovacích centrech je jen dočasné a přesune se do ordinací. Snažíme se udělat vše pro to, aby spolupracující lékaře nepřešel elán. Dodáváme jim materiál k očkování, vakcíny přímo do ordinací a velmi si vážíme jejich spolupráce,“ doplnil Jiří Lučan, krajský koordinátor očkování proti Covid-19.

Akademičtí pracovníci vysokých škol se mohou k očkování přihlásit prostřednictvím unikátních kódů, které obdrží od vedení školy. K očkování se mohou registrovat také osoby pečující o člověka ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči. Přihlášení k očkování pečujících osob probíhá za pomoci speciálního kódu. Kód na svém kontaktním pracovišti předá Úřad práce ČR, a to v místě, kde má trvalý pobyt oprávněná osoba dávky příspěvku na péči. Více informací k očkování a registraci do centrálního rezervačního systému najdete na stránkách Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/informace-k-ockovani-proti-covid-19-cl-5064.html