Při očkování proti onemocnění COVID-19 je třeba dodržet několik pravidel. Především je nutná registrace v centrálním systému a následná rezervace konkrétního termínu! Tato povinnost platí pro 80+, 70+, učitele i zdravotníky. Také rizikoví pacienti, které k očkování doporučí specialista či praktický lékař, musí mít platnou rezervaci na konkrétní termín.

  • Je nezbytné, aby se občané chodili naočkovat po registraci a rezervaci termínu. Rezervace termínu zajistí optimální využití kapacity očkovacího místa, spotřebu disponibilních vakcín a plynulé střídání očkovaných osob, a tím dodržování platných protiepidemiologických opatření.
  • Samotná registrace je nutná, aby občan získal termín očkování, registrace neznamená, že občan se může přijít automaticky naočkovat. Žadatel musí nejprve počkat, až mu centrální registrační systém pošle PIN2, na základě kterého si pak můžou rezervovat konkrétní termín očkování.
  • Registraci k očkování lze zrušit, a to na telefonní lince 1221.
  • Změnit termín rezervace, nebo rezervaci zrušit, může krajská infolinka 577 043 770.

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně má zřízené očkovací centrum v pavilonu 20 (infekční ambulance v budově plicního oddělení). Prostory očkovacího centra jsou nejlépe dostupné přímo z Havlíčkova nábřeží nebo z vnitřního areálu nemocnice průchozí brankou mezi 20. a 22. pavilonem. Od pondělí do pátku si lze rezervovat v centrálním systému termín pro očkování v čase od 8.00 do 18.30, v sobotu a v neděli od 8.00 do 15.00. Více informací včetně dotazníku před očkováním zájemci naleznou na https://www.kntb.cz/ockovaci-centrum