Vážení pacienti,

od středy 18. března 2020 se zásadním způsobem mění režim fungování Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Zdravotnické zařízení tak reaguje na vládní krizová opatření vydaná v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice i v celé Evropě. Naším cílem je minimalizovat riziko přenosu infekčního onemocnění novým koronavirem na zdravotníky, kteří musí nepřetržitě zajišťovat neodkladnou péči o pacienty s akutními zdravotními komplikacemi a také pravidelnou péči o chronické pacienty, pro které jsou vzhledem k jejich zdravotnímu stavu nezbytné opakované návštěvy některých ambulantních provozů.

KDY DO NEMOCNICE PŘIJÍT?

Pacienti přicházejí pouze v případě nutné a neodkladné péče, tedy při úrazu nebo při jiné náhlé akutní změně zdravotního stavu. Do nemocnice míří také ženy k porodu a dále pacienti, kteří pravidelně docházejí na infuzní terapii do onkologického stacionáře, na opakovanou léčbu pomocí hemodialýzy, do ambulance bolesti nebo do hematologického stacionáře.

KDY DO NEMOCNICE NECHODIT?

V tomto režimu jsou až do odvolání zrušeny všechny plánované operace, rovněž se ruší všechna preventivní a plánovaná vyšetření. Pacienti, kteří byli objednání na konkrétní termín, jsou nyní kontaktováni příslušným oddělením a dostávají informace o dalším postupu.

CO KDYŽ MÁM PŘÍZNAKY COVID-19?

Stále platí pokyn hygieniků, aby lidé s příznaky onemocnění, k nimž patří horečka, kašel, potíže s dýcháním, bolesti svalů a kloubů, zimnice a třesavka, nechodili do nemocničních zařízení. Zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře nebo krajskou hygienu a domluvte se na dalším postupu. V případě ohrožení života je samozřejmě třeba přivolat záchranku.

JAK SE MĚNÍ REŽIM VSTUPU DO AREÁLU NEMOCNICE?

Součástí mimořádných opatření je i uzavření většiny vstupů a vjezdů do nemocničního areálu. Zachovány jsou pouze dva vstupy a pacienti do areálu nemocnice vstupují přes třídící místa zřízená ve speciálních stanech.

První vstup je určen pro pacienty v akutních stavech, je vybudován před budovou 23 v prostoru před urgentním příjmem a je přístupný z Havlíčkova nábřeží.

Druhý vstup slouží pacientům směřujícím do onkologického a hematologického stacionáře, na hemodialýzu, do ambulance bolesti, na dětskou nebo zubní pohotovost, maminkám přijíždějícím k porodu a také dárcům krve. Nachází se před budovou 21 a je přístupná z ulice Zálešná XII.

JAK JE TO S VJEZDEM DO AREÁLU NEMOCNICE?

Součástí opatření je i vyhlášení zákazu vjezdu vozidel do areálu nemocnice s výjimkou vozidel zaměstnanců, dopravy rodiček, imobilních pacientů, držitelů průkazu TP a ZTP.

JE V PROVOZU NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA?

Ano v provozu je hlavní lékárna u vrátnice v budově 14, provozní doba je standardní, tedy ve všední dny je to od 7.00 do 17.00 hodin, o víkendech a svátcích od 8.00 do 20.00 hodin. Lékárna v budově 26 i výdejna zdravotnických potřeb v budově 43 je uzavřena.

PŘIJÍMÁTE STÁLE DÁRCE KRVE?

Ano, dárci jsou samozřejmě vítáni a určitě je potřebujeme. I oni ovšem musejí projít třídícím místem u budovy 21, na předodběrové vyšetření pak budou čekat před budovou transfuzního oddělení, kde také vyplní prohlášení o svém zdravotním stavu.