Pravidla pro dárcovství krve se v nemocnicích ve Zlíně, Uherském Hradišti a Kroměříži mění. Důvodem je aktuálně probíhající pandemie koronaviru, jenž si vynutila přijmutí dalších opatření k ochraně dárců i zdravotnického personálu hematologicko – transfuzních oddělení. Nová pravidla začnou platit od dneška, tedy od středy 18. března. Beze změn zůstává zatím dárcovství krve ve Vsetínské nemocnici.

V Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně nyní čekají dárci na předodběrové vyšetření před budovou transfuzního oddělení, kde také vyplňují prohlášení o svém zdravotním stavu. „Jde o krátký dotazník, jehož prostřednictvím se pokoušíme vyloučit příznaky, které doprovází virové onemocnění COVID-19. Ptáme se dárců i na jejich cestovatelské aktivity z nedávné doby, abychom věděli o jejich případných rizikových kontaktech. Chápeme, že jde o určité snížení komfortu pro naše dárce, chceme je ale poprosit o shovívavost. Situace není jednoduchá a je potřeba využít všech opatření vedoucích k ochraně před nákazou koronavirem,“ sdělila Jana Pelková, primářka hematologicko – transfuzního oddělení ve zlínské nemocnici. Dodala, že dárcům je ještě před vstupem do budovy měřena teplota. V případě, že bude vyšší než 37 °C, je dotyčný odmítnut a odkázán na doporučení svého praktického lékaře, případně mu je doporučena návštěva odběrového místa vyšetření na koronavirus.

Nová pravidla vychází z aktuálně vydaného doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství. Řídí se jimi i v Kroměřížské nemocnici. Kontrola dárců zde nyní probíhá duplicitně – k první dochází hned při vstupu do areálu nemocnice, ke druhé před vstupem do čekárny dárců. „V zásadě nejde o žádné velké změny, určitě ale přispívají k větší ochraně jak dárců, tak našich zdravotníků. Naši dárci se vždy chovali uvědoměle a věřím, že tomu tak bude i za současné situace. Pokud budou mít k novým pravidlům jakékoliv dotazy, rádi jim odpovíme,“ vzkázala Zdena Hřebačková, primářka hematologicko – transfuzního oddělení Kroměřížské nemocnice. S kompletním zněním doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství se lze seznámit na odkaze https://www.transfuznispolecnost.cz/aktuality/covid-19-a-transfuzni-sluzba-doporuceni-stl-497.

Uherskohradišťská nemocnice ruší až do odvolání odběry plazmy. Darovat krev je možné každý pracovní den od 7.00 do 10.30, dárci se však musí objednat na telefonním čísle 572 529 809, a to kdykoliv v běžné pracovní době. „Na základě těchto objednání budeme zvát dárce k odběru po malých skupinkách. Tímto opatřením se chceme vyhnout jakékoliv kumulaci osob v prostorách transfuzní stanice,“ vysvětlila Marta Černá, primářka hematologicko – transfuzního oddělení Uherskohradišťské nemocnice. Další informace lze nalézt na odkazu www.nemuh.cz/doc/darci-krve.