Vážení pacienti,

v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a vzhledem ke krizovým opatřením ruší Kroměřížská nemocnice s okamžitou platností všechny plánované výkony a také všechna preventivní a plánovaná vyšetření. Žádáme pacienty, kteří nemají akutní zdravotní potíže, aby až do odvolání nevstupovali do areálu Kroměřížské nemocnice.

Podrobné informace:

SMYSL OPATŘENÍ

Primárním cílem těchto opatření je minimalizace rizika zavlečení infekčního onemocnění COVID-19 do prostor nemocnice, chceme ochránit nejen hospitalizované pacienty, ale rovněž zdravotníky tak, abychom rovněž zvládli udržet a zajistit i do budoucna akutní a neodkladnou péči o neinfekční pacienty.

VSTUP DO AREÁLU

Akutní pacienti, nejsou-li přiváženi vozidlem zdravotnické záchranné služby, přicházejí do nemocnice pěšky a pouze hlavní branou z Havlíčkovy ulice. Ostatní vstupy a vjezdy do areálu jsou uzavřeny.Stejně tak jsou uzavřeny jednotlivé budovy nemocnice, které jsou přístupné vždy pouze jedním vchodem.

TŘÍDĚNÍ PACIENTŮ

Pacienti do nemocnice vstupují jedinou cestou, a to přes vstupní třídící stan (TRIAGE), který je umístěn mezi budovou B a C v blízkosti brány u hlavní cesty. Zdravotnický personál, který stan obsluhuje, změří příchozímu pacientovi tělesnou teplotu, vyplní s ním dotazník a poté pacienta podle roztřídění do příslušné kategorie vybaví příslušnou tirážovou kartičkou. S touto kartičkou se pacient dostaví na příslušné oddělení nemocnice k ošetření. Bez ní nebude nikde ošetřen!

PROVOZ LÉKÁRNY

Ústavní lékárna v nemocniční budově L má prodlouženou provozní dobu ve všední dny do 18.00 hodin, výdejna v budově E u vjezdu je uzavřena.

DÁRCI KRVE

Dárci krve jsou i během zpřísněných opatření vítáni. Uzavřen je samozřejmě i vstup do budovy L z Havlíčkovy ulice, kudy jsou dárci zvyklí na Transfuzní a hematologické oddělení Kroměřížské nemocnice přicházet. Dárci jsou vpuštěni v doprovodu personálu, který si je u vchodu do budovy L vyzvedne.

TELEFONICKÝ KONTAKT PRO NUTNÉ KONZULATCE JE (+420) 739 594 828.

Vážení pacienti, děkujeme vám za pochopení, toleranci a také součinnost při dodržování těchto mimořádných opatření.

Vedení Kroměřížské nemocnice