Hematologicko-transfúzní oddělení Vsetínské nemocnice reaguje na nařízení Vlády České republiky ze dne 12. března 2020, dle kterého platí zákaz shromáždění více než 30 osob. Toto nařízení se NEVZTAHUJE na činnost zařízení transfuzní služby.

Dle ustanovení § 2 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, platí, že „Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se nepovažují: shromáždění osob související s činností orgánu veřejné moci upravená jinými právními předpisy; shromáždění související s poskytováním služeb; jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v § 1 odst. 2.“ Dle ustanovení § 1 odst. 2 zákona o právu shromažďovacím, na který odkazuje ustanovení § 2 písm. c) téhož zákona, platí, že „Výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též průvody, slouží-li k účelu uvedenému ve větě první.“

Z tohoto zákona, který Vláda České republiky využila jako výkladové vodítko, nelze dovodit jako adresáta právě zařízení transfuzní služby. Činnost zařízení transfuzní služby tak na základě přijatých opatření není dotčena omezením počtu osob přítomných v jeden okamžik.

Podle odborníků je vzhledem k nárůstu počtu onemocnění novým koronavirem v České republice a v Evropě doporučena měsíční pauza v darování krve u dárců, kteří se vrátili z oblastí zasažených touto infekcí. Samozřejmě platí, že k odběru by měli přijít jen lidé, kteří se cítí dobře a jsou zdraví. V případě nejasností doporučujeme telefonickou konzultaci na hematologicko-transfuzním oddělení, využít můžete kontaktního telefonu 571 818 605.

Darovat krev je však aktuálně možné nejdříve 28 dní po návratu ze zemí s výskytem koronaviru, případně od kontaktu s rizikovou osobou (návrat z ciziny, onemocnění), a rovněž nejméně 28 dní po vyléčení respiračního onemocnění.

„Dárci se u nás k odběru tradičně přihlašují na telefonním čísle 571 818 605, zde jim také v případě potřeby poradíme,“ dodala Jana Čandová a poděkovala všem, kteří krev i v těchto dnech darují. „Řešení veškerých dotazů by ale mělo probíhat telefonicky. Prosíme dárce, kteří se vracejí z ciziny, případně mají příznaky respirační choroby, jsou v kontaktu s rizikovou osobou, aby na transfuzní oddělení nevstupovali,“ vyzvala Jana Čandová a požádala rovněž dárce, aby sledovali aktuální informace na webu Vsetínské nemocnice. Situace se může aktuálně měnit.

UPOZORNĚNÍ PRO DÁRCE KRVE

v souvislosti s rizikem onemocnění koronavirem Vážení dárci, žádáme Vás o respektování daných pokynů:

1. Máte, nebo měli jste, v posledním měsíci projevy onemocnění dýchacích cest (kašel, dušnost, teploty)?

2. Pobývali jste v posledních 28 dnech v zemích s výskytem koronaviru?

3. Byli jste/ jste, v kontaktu s osobou, která měla/má projevy onemocnění dýchacích cest, pobývala v posledních 28 dnech v zemích s výskytem koronaviru?

Pokud jste odpověděli ANO na kteroukoliv z těchto otázek, nedarujte a nevstupujte na hematologicko-transfuzní oddělení Vsetínské nemocnice.

Darovat můžete nejdříve 28 dní po návratu ze zemí s výskytem koronaviru, od kontaktu s rizikovou osobou, po vyléčení respiračního onemocnění.

Děkujeme Vám za pochopení