Milí pacienti,

v těchto dnech všichni procházíme velmi náročnou zkouškou celosvětově označovanou jako COVID-19, která prověří naši disciplínu, toleranci, ohleduplnost a pokoru. Chtěli bychom Vás požádat, ať se disciplinovaně řídíte nařízeními a pokyny, které od zdravotníků dostáváte, směřují ke snížení rizika přenosu a šíření tohoto onemocnění. Žádáme Vás zároveň, ať jste tolerantní ke všem omezením a změnám, které nemocnice vyhlašují, neděláme je proto, abychom si usnadnili práci, ale kvůli ochraně pacientů i zdravotníků samotných. Prosíme Vás také, ať jste ohleduplní vůči ostatním pacientům, ale i vůči všem našim lékařům a sestrám, důvěřujte jim a važte si jejich práce, jsou to profesionálové a dělají pro Vás a pro zvládnutí celé situace maximum.

Apelujeme rovněž na lidskou pokoru, s níž bychom všichni měli k aktuálním událostem přistupovat, nepodceňujme doporučení epidemiologů, dbejme na častější hygienu rukou, dodržujme karanténu, snažme se minimalizovat kontakt s dalšími lidmi. Určitě je v této době dobré, když se i pacienti přicházející do nemocnice vybaví rouškou, pokud ji mají, lékaři a zdravotní sestry to jistě ocení a sníží se tak i riziko přenosu případné infekce na zdravotníky.

Vážení a milí pacienti, prožívejte tyto dny a týdny v klidu a bez zbytečné paniky. Nemocnice Zlínského kraje vzájemně velmi úzce spolupracují na všech krocích, které jsou v současnosti nezbytné. Každý den společně řešíme řadu situací, které se nám díky vzájemné podpoře a pomoci daří zvládat. Všichni naši zaměstnanci si zaslouží náš obdiv a úctu za práci, kterou odvádějí. Důvěřujte nám, společně to zvládneme.

Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje