Dnes jsme obdrželi nové rozhodnutí Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, které připouští i doprovod otce či jiných osob u porodu, pokud nebyly v posledních 14 dnech před porodem v zemi s vysokým rizikem přenosu nákazy. Zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně nadále trvá.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje ve Zlíně jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany veřejného zdraví rozhodla v pátek 13. 3. 2020 o mimořádných opatřeních při vzniku epidemie takto:

Poskytovateli zdravotních služeb se nařizuje zákaz všech návštěv na novorozeneckých a dětských odděleních, na porodnicích včetně doprovodu otců či jiných osob u porodu, kteří se vrátili v posledních 14 dnech ze zemí s vysokým rizikem přenosu nákazy před porodem, a to v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, dále v Uherskohradišťské nemocnici, Vsetínské nemocnici a Kroměřížské nemocnici.

Více v dokumentu: